Kalite ve Çevre Politikası

Kalite ve Çevre Politikası

TÜRKİYE’nin, bilim ve teknoloji alanında yetkinleşmesi; bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisini kazanması, Ulusal İnovasyon Sistemi’ni kurarak, bu sistemin sürdürülebilirliğini garanti altına alması gerekir.

Ülkelerin teknolojik başarılarında kilit noktası ise, inovasyon vizyonuyla hareket eden, farklı ve yeni fikirler geliştirerek bunları etkin bir şekilde uygulayan girişimci yaklaşımların çoğalması ve desteklenmesidir.

Bu bağlamda Createch olarak Türkiye'nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltmek, firmaların teknolojik açıdan uluslararası rekabet gücünü artırmak için Kalite Politikamız;

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde, zamanında, kaliteli ve uygun ürünler sunmak,
Ürünlerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli geliştirmek,
Müşterilerimizin de kalite standartlarını yükseltmek,
Değişen ve gelişen teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
Ekibimizin yetkinliğini ve memnuniyetini arttırmak.

Teknolojinin insan ve çevre üzerindeki etkileri en az teknolojinin gelişim hızıyla aynı oranda konuşulmak ve tartışılmak zorundadır. Çevrenin korunması, sorunun kaynağında önlenmesi, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı, çevre dostu ürünlerin üretilmesi, insan sağlığının güvence altına alınması ile yaşam standartlarının en yüksek seviyeye taşınması, teknoloji üretirken çevre politikası hedeflerimiz arasındadır.

Kalite Belgelerimiz;

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001 Penetrasyon Testi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 18001 İş ve İşçi Güvenliği Sistemi
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI


TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; CREATECH YAZILIM DANIŞMANLIK VE BİL.TEKSAN. VE TİC.LTD.ŞTİCREALOG DOKUMA A.Ş. ‘ içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı CREATECH YAZILIM DANIŞMANLIK VE BİL.TEKSAN. VE TİC.LTD.ŞTİCREALOG DOKUMA A.Ş. ' nin bilgi varlıklarını korumak, iş proseslerinin gerektirdiği şekilde bilgiye erişebilirliği sağlamak, yasal mevzuat şartlarını karşılamak,

• Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

• Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

• Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

• Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor edilmesi ve BGYS Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak.

• Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

• Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

• Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için işin gereklerini eksiksiz karşılamaktır.