EDS (Elektronik Denetleme Sistemi)

EDS (Elektronik Denetleme Sistemi)

3. gözünüz...

Tractech EDS Sistemi, Tractech Kamera Sistemi’ne veya farklı kamera sistemlerine entegre olarak aracın önündeki veya arkasındaki görüntüyü işleyip tehlikeli yakınlaşmaları tespit eder ve araç operatörünü görsel olarak uyarır, böylece olası kazaların önüne etkin bir şekilde geçilmiş olunur.

Tractech EDS Sistemi, görüntüdeki canlı ve cansız nesneleri tanımlar, önceden belirtilen parametrelere göre nesnelerin araca yakınlığını hesaplar, çarpma tehlikesine karar verdiğinde uyarılarda bulunur.